Tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

phần mềm BHXH eBH
3 min readNov 8, 2022

--

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được ví như chiếc phao cứu sinh của nhiều người lao động khi thất nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp tự ý nghỉ việc có được hưởng BHTN không? là thắc mắc của rất nhiều người lao động.

Người lao động tự ý nghỉ việc trái pháp luật không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp — ảnh ebh.vn

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49, Luật việc làm người lao động phải đảm bảo các điều kiện sau đây thì được hưởng BHTN.

Người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 43, của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

(2) Thời gian đóng BHTN

 • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a, và Điểm b, Khoản 1, Điều 43, của Luật này;
 • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này;

(3) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1, Điều 46, của Luật này.

(4) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Chết.

2. Tự ý nghỉ việc có được hưởng BHTN không

Căn cứ theo điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu trên thì người lao động tự ý nghỉ nghỉ việc nằm trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sẽ có 02 trường hợp xảy ra.

 • Tự ý nghỉ việc trái pháp luật người lao động không được hưởng BHTN
 • Tự ý nghỉ việc theo quy định của pháp luật và thỏa mãn các điều kiện hưởng BHTN khác tại điều 49, Luật việc làm người lao động được hưởng BHTN.

Người lao động nghỉ việc trong trường hợp được xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp như:

 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng do người lao động không còn phù hợp với công việc;
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng do người lao động vi phạm kỷ luật lao động;
 • Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng do người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục;
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.
 • Nghỉ việc do người sử dụng không trả đúng lương theo quy định
 • Nghỉ việc do không được phân công và làm đúng việc như cam kết lúc đầu ghi tại hợp đồng lao động
 • Nghỉ việc do bị xâm hại, nhục mạ

Như vậy, người lao động tự ý nghỉ việc trái pháp luật sẽ không được hưởng BHTN. Các trường hợp được hưởng BHTN sẽ phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 49, Luật việc làm. Người lao động lưu ý nắm rõ điều kiện hưởng BHTN trước khi làm hồ sơ hưởng.

--

--

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/