Nghỉ việc nhiều năm có được lấy sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ không?

phần mềm BHXH eBH
3 min readSep 30, 2022

--

Em nghỉ việc ở công ty cũ đã được 4 năm nhưng chưa lấy sổ BHXH. Cho em hỏi, giờ em quay lại công ty cũ lấy sổ BHXH có được không?

Ảnh — BHXH điện tử eBH

Rất nhiều người lao động đã nghỉ việc ở công ty cũ nhưng chưa tiến hành chốt sổ BHXH và cũng không lấy sổ BHXH. Vậy, người lao động đã nghỉ việc ở công ty cũ có thể lấy lại sổ BHXH theo cách sau đây:

Đối với trường hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2019, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng là hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại người lao động cùng một số giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đang giữ của người lao động.

Theo đó, người lao động có thể trở về công ty cũ yêu cầu chốt sổ BHXH và lấy sổ BHXH. Trong trường hợp người sử dụng lao động không giải quyết, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động — Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện đến Tòa án theo thủ tụng tố tụng dân sự.

Đối với trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động

Trong trường hợp công ty cũ giải thể hoặc phá sản nhưng đã tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động, cá nhân có thể làm thủ tục cấp lại sổ BHXH.

Tuy nhiên, trường hợp công ty cũ giải thể hoặc phá sản nhưng chưa tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động, người lao động liên hệ với cơ quan BHXH (nơi tham gia BHXH trước đây) để chốt thời gian đóng BHXH và làm thủ tục yêu cầu cấp lại sổ.

Hồ sơ xin cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội

Căn cứ Khoản 2, Điều 9, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định hồ sơ đăng ký tham gia hoặc cấp sổ BHXH như sau:

“2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng”.

(Theo Khoản 2, Điều 9, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014)

Theo điều luật trên, người lao động mất hoặc hỏng sổ BHXH muốn cấp lại sổ BHXH mới thì nộp đơn đề nghị cấp lại sổ và sổ BHXH (trong trường hợp bị hỏng) lên cơ quan BHXH.

Người lao đông sau nghỉ việc nên yêu cầu công ty chốt sổ BHXH và nhận lại sổ BHXH từ sớm để tránh những rắc rối về sau này. Vậy làm sao để có thể nhận lại sổ BHXH nhanh chóng thuận tiện nhất, bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại bài viết sau — https://ebh.vn/tin-tuc/cach-lay-so-bao-hiem-xa-hoi

Mong rằng những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

--

--

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/