Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2022 là bao nhiêu?

phần mềm BHXH eBH
5 min readSep 5, 2022

--

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp và đơn vị áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu cho người lao động, điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể các chi phí mỗi tháng đóng vào các quỹ. Tuy nhiên, việc áp dụng mức đóng BHXH tối thiểu sẽ khiến quyền lợi của người lao động bị giảm đi khi hưởng các chế độ BHXH hay mức lương hưu thấp khi về già.

mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu năm 2022
Ảnh — Bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội 2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện thì mức đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên thu nhập tháng đóng BHXH. Cụ thể như sau:

Đối với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Căn cứ quy định tại

  • Điều 85, Điều 86, Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Nghị định số 58/2020/NĐ-CP
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Mức đóng BHXH được tính trên mức tiền lương đóng BHXH như trong bảng sau:

Nguồn: ebh.vn
Nguồn ebh.vn

Mức đóng trên là mức đóng chưa áp dụng các chính sách giảm đóng đối với các doanh nghiệp đơn vị đủ điều kiện giảm đóng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đối với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Điều 9, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2022

Mức đóng BHXH tối thiểu được quy định cụ thể đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Người tham gia BHXH bắt buộc mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Người tham gia BHXH mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức đóng BHXH tối thiểu đối với tượng NLĐ tham gia BHXH bắt buộc:
Căn cứ vào Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động như sau:

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, mức lương tối thiểu vùng năm 2022

Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu năm từ 1/7/2022
Nguồn — ebh.vn

Mức đóng BHXH tối thiểu đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sẽ bằng 32% mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu. Trong đó người sử dụng lao động đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5% (chưa tính giảm trừ).

Trong trường hợp đủ điều kiện giảm trừ mức đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mức đóng vào quỹ BHXH sẽ chỉ còn 30,5% hoặc 31% tùy vào từng giai đoạn.

Bên cạnh đó mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa theo quy định Khoản 3, Điều 6, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 sẽ là 20 tháng lương cơ sở.

Hiện nay theo Nghị định 128/2020/QH14 thì mức lương cơ sở của năm 2022 vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHXH tối đa là 32% x (1,49 x 20) = 9,536 triệu đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện:
Năm 2022, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người mỗi tháng và mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/người/tháng.

Vậy mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 thấp nhất hàng tháng là: 22% x 700.000 = 154.000 đồng/tháng.

Mức BHXH tự nguyện năm 2022 cao nhất là: 22% x (20 x 1.490.000) =

6.556.000 đồng/tháng.

Người sử dụng lao động và người lao động cần lưu ý mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2022 để có thể tính toán cụ thể mức đóng BHXH.

Bên cạnh đó, cập nhật các thông tin hỗ trợ mức đóng BHXH để đảm bảo các quyền lợi của mình.

Tài liệu tham khảo: https://ebh.vn/tin-tuc/dieu-chinh-muc-dong-bhxh-tu-1-7-2022

--

--

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/