Không ký giấy thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai không?

phần mềm BHXH eBH
3 min readFeb 13

--

Theo quy định, sau khi chấm dứt hợp đồng, nếu đủ điều kiện thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo tháng. Vậy nếu sau một tháng hưởng trợ cấp, người lao động không đến khai báo thì có tiếp tục được hưởng trợ cấp nữa không?

Ký giấy hưởng TCTN lần 2 — Ảnh ebh.vn

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49, Luật việc làm 2013, để nhận được trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Đã chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện; bị tạm giam hoặc phạt tù; ra nước ngoài định cư; chết.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo công thức sau:

Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Lưu ý:

  • Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.
  • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, đóng đủ 12–36 tháng sẽ được 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đủ 12 tháng thì được thêm 1 tháng trợ cấp nhưng không quá 12 tháng trợ cấp.
  • Thời điểm hưởng trợ cấp tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp theo quy định.

Không ký giấy thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai không?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình. Thời gian người lao động thực hiện thông báo được ghi theo lịch hẹn kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu người lao động không đến thực hiện khai báo theo đúng thời gian quy định thì sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp. Do đó, nếu chưa tìm được việc làm và vẫn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần chú ý đến khai báo đúng thời hạn.

Tóm lại, sau khi đã hưởng trợ cấp tháng đầu tiên, nếu người lao động quên không đến khai báo và ký giấy để hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai thì sẽ không được hưởng trợ cấp của tháng đó nữa.

Bạn quan tâm đến các chủ đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ đối với người lao động hãy truy cập website Bảo hiểm xã hội điện tử eBH để cập nhật những thông tin mới và hữu ích nhất.

--

--

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/