Hướng dẫn các bước đăng ký bảo hiểm cho con nhỏ nhỏ qua ứng dụng BHXH số

Hiện nay với ứng dụng BHXH số VssID người dân không chỉ quản lý theo dõi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của mình mà còn có thể đăng ký bhxh cho con trên ứng dụng này giúp quản lý thông tin BHXH, BHYT tế của con nhỏ dễ dàng và thuận tiện.

Phụ huynh muốn đăng ký BHXH cho con thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Đăng nhập VssID trên điện thoại di động

Kích chọn biểu tượng ứng dụng VssID đã được cài đặt trên thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng. Khi giao diện đăng nhập mở ra thực hiện đăng nhập bằng thông tin tài khoản của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ (gọi chung là người giám hộ).

Giao diện người dùng truy cập vào ứng dụng VssID.

Bạn có thể đăng nhập bằng cách nhập mã số bảo hiểm xã hội và mật khẩu hoặc đăng nhập bằng dấu vân tay (nếu cài đặt chế độ đăng nhập ứng dụng bằng vân tay trước đó).

Bước 2: Đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội cho con

Giao diện chính mở ra, nhấn chọn chức năng “Dịch vụ công”. hàng loạt các dịch vụ gợi ý được mở ra, bạn thực hiện nhấn chọn “ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO CON”.

Chọn nghiệp vụ “đăng ký tài khoản cho con”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu

Nhập thông tin mã số BHXH và họ tên của con theo điều hướng của hệ thống.

Nhập thông tin cá nhân của con.

Ở bước này bố/mẹ có thể nhập trực tiếp hoặc sử dụng tiện ích tra cứu mã số BHXH hoặc quét mã QR thẻ BHYT của con để tự động điền thông tin mã số BHXH và họ tên.

Sau đó nhấn chọn “Tiếp tục” để sang bước đăng ký tiếp theo.

Bước 4: Cập nhật ảnh cá nhân và ảnh giấy khai sinh của con

Khi hệ thống điều hướng, giao diện mới mở ra. Bố/mẹ thực hiện cập nhật ảnh cá nhân và ảnh giấy khai sinh của con sau đó chọn “Tiếp tục” để hoàn tất việc tải thông tin lên hệ thống.

Cập nhật ảnh cá nhân và giấy khai sinh của con.

Lưu ý:

  • Ảnh cá nhân của con cần phải rõ nét.

Bước 5: Lựa chọn cơ quan BHXH tiếp nhận

Sau khi nhấn chọn “Tiếp tục” bước tiếp theo là lựa chọn cơ quan BHXH. Bố mẹ lựa chọn cơ quan BHXH phù hợp với khu vực của mình để đăng ký thông tin.

Lựa chọn cơ quan BHXH để đăng ký thông tin.

Cá nhân có thể lựa chọn cơ quan gần nhất để nộp tờ khai đăng ký BHXH cho con.

Bước 6: Gửi tờ khai và nhận kết quả

Nhấn chọn “Gửi” để gửi tờ khai đến cơ quan BHXH đã lựa chọn. Tiếp theo hệ thống sẽ gửi cam kết đăng ký như hình sau.

Cam kết thông tin kê khai.

Để thực hiện đăng ký thành công bạn buộc phải lựa chọn xác thực “Cam kết” bằng cách nhấn chọn “Đồng ý”. Trong trường hợp thông tin kê khai chưa chính xác chọn “Hủy” để bỏ qua kê khai, không gửi tờ khai đến cơ quan BHXH.

Tiếp theo sau khi chọn “Đồng ý” nộp tờ khai thành công, hệ thống gửi đến thông báo kết quả đăng ký như sau:

Thông báo kết quả đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con.

Bên cạnh đó hệ thống cũng đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của người giám hộ (trong tin nhắn thông báo gửi kèm đường dẫn để tải tờ khai) và tự động gửi tờ khai vào email cá nhân của người giám hộ (nếu trong hồ sơ của người giám hộ có thông tin địa chỉ email).

Để xem tờ khai để xem chi tiết tờ khai trên thiết bị di động, tại màn hình thông báo sau khi nộp tờ khai thành công, có thể bấm vào nút xem chi tiết tờ khai.

Chi tiết tờ khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử của con.

Lưu ý, trên màn hình xem chi tiết tờ khai bạn có thể lựa chọn gửi tờ khai thông qua email hoặc các ứng dụng tin nhắn có trên thiết bị nếu cần.

Như vậy là bố/mẹ đã hoàn tất việc đăng ký bhxh cho con trên ứng dụng VssID bố mẹ sẽ theo dõi đc thông tin BHXH, BHYT của con trên ứng dụng VssID của mình dễ dàng, thuận tiện.

Tài liệu tham khảo: “Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con trên ứng dụng VssID” — https://ebh.vn/tin-tuc/dang-ky-tai-khoan-giao-dich-dien-tu-cho-con-tren-ung-dung

--

--

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store