Dừng đóng BHXH bắt buộc có thể tham gia tự nguyện để tiếp tục tham gia BHXHđược không?

phần mềm BHXH eBH
2 min readJan 5

--

Câu hỏi:

Sau khi nghỉ việc tại công ty tôi đã chuyển sang làm việc tự do và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên tôi muốn tiếp tục đóng BHXH để hưởng lương hưu vậy tôi tham gia BHXH tự nguyện có được không?

Ảnh ebh.vn

BHXH điện tử eBH — Trả lời:

Trước tiên bạn cần hiểu, BHXH tự nguyện là một trong số các loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức.

Đối với BHXH tự nguyện, người tham gia có thể tự do lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân.

Như vậy, người không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Khác với người tham gia BHXH bắt buộc khi người lao động đóng BHXH tự nguyện nối tiếp thời gian đóng BHXH bắt buộc thì cơ quan BHXH chỉ giải quyết 02 chế độ là hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó, các chế độ khác như chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH tự nguyện không thực hiện chi trả.

Mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ Khoản 5, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tự nguyện quy định thời gian đóng BHXH tự nguyện như sau:

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014)

Bên cạnh đó, dựa trên Khoản 3, Điều 5, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đóng BHXH.

Như vậy, theo các quy định trên, khi người lao động chuyển từ BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện thì thời gian đóng BHXH bắt buộc được tính vào thời gian đóng BHXH tự nguyện. Điều này có nghĩa là, người lao động ngừng đóng BHXH bắt buộc có thể đóng BHXH tự nguyện nối tiếp.

--

--

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/