Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và đời sống của người dân ở hầu hết tỉnh thành trên cả nước. …


Hợp đồng điện tử là giải pháp tức thời nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, thực tế áp dụng cho thấy hợp đồng điện tử mang lại nhiều lợi ích dài hạn cho khách hàng: Tiết kiệm chi phí, thời gian, nguồn lực, tối ưu quy trình…


Nghỉ từ 14 ngày trở lên được xem như nghỉ dài ngày, trong trường hợp này người lao động cân lưu ý một số điều để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ phép dài ngày đối với…


Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc có thể làm hồ sơ và thực hiện đúng thủ tục đề được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản — ảnh minh họa
Chế độ thai sản đối với người lao động

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản năm 2021

Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội…


Thẻ căn cước công dân gắn chip đã được triển khai từ đầu năm 2021. Thẻ mới được ứng dụng công nghệ giúp tối ưu hóa mang lại nhiều thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục hành chính. …


Trong quá trình làm việc, người lao động sẽ không tránh khỏi tình trạng bị sếp mắng chửi hoặc xúc phạm. Vậy trong trường hợp đó người lao động có quyền nghỉ việc luôn hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

nhân viên có quyền nghỉ việc luôn nếu bị xúc phạm

Nhân viên được phép nghỉ việc khi bị xúc phạm không?

Căn cứ theo quy định…


Lao động là nam giới được đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng bảo hiểm thai sản. Tưởng chừng như chế độ này chỉ dành riêng cho phụ nữ, tuy nhiên theo quy định của Pháp luật thì nam giới cũng được hưởng 1 số quyền lợi đặc biệt…


Doanh nghiệp sử dụng lao động phải có trách nhiệm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là quy định bắt buộc đối với các Doanh nghiệp. …


Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Vì một số lý do mà không thể đến cơ quan BHXH để nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được. Vậy trong trường hợp này người lao động có được phép ủy quyền cho…


bảo hiểm thất nghiệp và 6 tiêu chí đáng chú ý
Bảo hiểm thất nghiệp và 6 tiêu chí quan trọng | ảnh minh họa

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội thiết thực nhằm hỗ trợ đối tượng thụ hưởng một phần thu nhập trong giai đoạn khó khăn và chưa tìm kiếm được công việc để có thể ổn định cuộc sống. Người lao động là đối tượng tham…

phần mềm BHXH eBH

@eBH — phần mềm BHXH điện tử | website: https://ebh.vn/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store